Skydd av personlig information

Behandling av personuppgifter
Information och uppgifter som direkt eller indirekt kan hänföras till dig (personuppgifter) och som du lämnar till HoistSpar behandlas av HoistSpar i enlighet med personuppgiftslagen.Med behandling av personuppgifter menas i princip alla åtgärder som HoistSpar vidtar med dina personuppgifter (t ex insamling, registrering, lagring och bearbetning).I HoistSpars allmänna villkor för sparkonto lämnar kontohavaren samtycke till att dennes personuppgifter (t ex namn, personnummer och e-postadress) som lämnas till HoistSpar behandlas av HoistSpar för förberedelse och administration av tjänsten och fullgörelse av avtal eller skyldigheter som följer av lag, m m. Vidare godkänner kontohavaren att dennes lämnade personuppgifter får vid behandling utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling, riskhantering samt – om kontohavaren inte begärt direktreklamspärr – för marknadsföringsändamål.

HoistSpar samarbetar med andra företag avseende IT-lösningar för att tillhandahålla och administrera sparkonton samt för att göra kontroller mot sanktionslistor och andra listor som är påkallat enligt penningtvättslagen. I de allmänna villkoren för sparkonto lämnar också kontohavaren sitt godkännande till att samarbetsföretagen får behandla dina personuppgifter för dessa ändamål.

När du besöker HoistSpars webbplats www.hoistspar.se kan HoistSpar komma att registrera din IP-adress, webbläsartyp, domännamn, accesstid och extern webbadress. Dessa personuppgifter behandlas av HoistSpar för att kunna mäta besöksfrekvensen på webbplatsen och för att kunna tillhandahålla och administrera sparkontot (om du öppnar sådant).

Personuppgiftsansvarig
För information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av HoistSpar och för begäran om rättelse av felaktig eller missvisande uppgift är du välkommen att skriftligen kontakta Personuppgiftsansvarig, Hoist Finance AB (publ), Box 7848, 103 99 Stockholm. För allmän information om personuppgiftsbehandling är du också välkommen att ringa HoistSpar, Kundtjänst på telefon 08-555 177 92.

Kundsekretess
HoistSpar är skyldigt att iaktta sekretess enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse. Sekretessen innebär att HoistSpar inte obehörigen får lämna ut några uppgifter om kunder till utomstående. I vissa fall är dock HoistSpar skyldigt att lämna ut kunduppgifter till myndigheter (t ex kontrolluppgift till Skatteverket, uppgifter till kronofogdemyndigheten vid utmätning och uppgifter till polis och åklagare vid förundersökning).

Säkerhet
HoistSpar strävar alltid efter säkra tekniska lösningar som skyddar kunduppgifter från åtkomst av obehöriga. Skyddsåtgärderna omfattar t ex följande:

  • Brandväggar och andra säkerhetssystem som blockerar intrång från obehöriga.
  • Skydd mot datavirus.
  • Meddelanden till dig skickas krypterade enligt Secure Socket Layer (SSL)-protokollet.

Även du som kund hos HoistSpar har ett ansvar för säkerheten. HoistSpar har ingen kontroll över den utrustning och de säkerhetssystem som du väljer att använda. Du bör säkerställa att den dator du använder vid uppkoppling mot HoistSpar har ett fungerande virusskydd. Du bör också kontrollera att meddelanden med personuppgifter eller annan viktig information som du skickar på nätet är krypterade. Vidare bör du installera brandväggar som skyddar din dator från obehörig åtkomst.

I kommunikation med HoistSpar via e-post bör du undvika att ange konfidentiell information som kontonummer, användar-ID och lösenord. Vänligen observera att HoistSpar aldrig kommer att skicka e-post till dig som innehåller konfidentiell information såsom kontonummer, användarinstruktioner, m m. HoistSpar kommer heller aldrig att be dig skicka sådan information. Om du får sådan e-post som påstås komma från HoistSpar ska du omgående radera meddelandet utan att öppna eventuella bilagda filer.

Cookies
HoistSpar använder s.k. cookies. Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om vad de används till samt hur de kan undvikas. En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk av vår webbserver. Cookies kan inte användas för att exekvera program eller ge virus till din dator. Cookies är unika för dig och kan bara läsas av den domän som placerat cookien.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen – permanent cookies – sparar textfilen på din dator under en längre tid. HoistSpar använder permanenta cookies för att följa din navigering på hemsidan och för att samla in statistik. Den andra typen – session cookies - placeras endast tillfälligt på din dator under tiden du besöker HoistSpars hemsida och den raderas när du stänger din webbläsare. HoistSpars primära syften med cookies är att spara tid för användaren vid besök på HoistSpars hemsida samt öka funktionaliteten för våra användare.

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du göra inställningar via din webbläsares säkerhetsinställningar. Då kommer inga cookies att lagras men du kommer inte heller att kunna använda vissa tjänster på hoistspar.se, och andra delar av sajten kommer inte att fungera korrekt.

Om du har några frågor avseende cookies, tveka inte att kontakta HoistSpar Kundservice (tel: 08 – 55 51 77 92, e-post: info@hoistspar.se).

Ring mig

Ring mig senare