Tillstånd

HoistSpars verksamhet administreras genom Hoist Kredit AB (publ). Hoist Kredit AB (publ) är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn med organisationsnummer 556329-5699 och säte i Stockholms län.

Vid frågor och för information om banker och kreditmarknadsbolag kan du vända dig till nedanstående myndigheter och organisationer.

Ring mig

Ring mig senare