Tillstånd

HoistSpars verksamhet administreras genom Hoist Finance AB (publ). Hoist Finance AB (publ) är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn med organisationsnummer 556012-8489 och säte i Stockholms län.

Vid frågor och för information om banker och kreditmarknadsbolag kan du vända dig till nedanstående myndigheter och organisationer.

Ring mig

Ring mig senare