Historien bakom HoistSpar

HoistSpar är ett varumärke inom Hoist Financekoncernen för spartjänster riktade mot privatpersoner i Sverige. HoistSpar startades 2009, men koncernen har betydligt äldre rötter än så.

Med 20 års erfarenhet är nu Hoist Finance ett av de ledande bolagen inom köp av förfallna fordringar i Europa. En viktig milstolpe inträffade 1996, då Hoist Kredit AB (publ), ett dåvarande dotterbolag till Hoist Finance, godkändes av Finansinspektionen i enlighet med de då gällande reglerna för kreditmarknadsbolag. Koncernen har verkat under varumärket Hoist Finance sedan 2012.

För mer information besök www.hoistfinance.com

Ring mig

Ring mig senare