Det här är HoistSpar

Vi erbjuder ett tryggt och konkurrenskraftigt sparande.

HoistSpar är vår inlåningsverksamhet i Sverige, med cirka 63 000 aktiva konton och en inlåningsvolym om cirka 12 miljarder kronor.

HoistSpar erbjuder både konton med flexibla räntor och konton med bundna räntor med löptider på 12, 24 eller 36 månader. Insättningarna omfattas av den svenska statliga insättningsgarantin upp till 950 000 SEK per kund.

HoistSpars verksamhet administreras genom Hoist Finance AB (publ). Hoist Finance AB (publ) är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn med organisationsnummer 556012-8489 och säte i Stockholms län.

Hoist Financekoncernen

Hoist Finance är en ledande skuldhanteringspartner till internationella banker och finansiella institutioner. Vi erbjuder ett brett spektrum av flexibla och skräddarsydda lösningar för förvärv och förvaltning av förfallna icke säkerställda konsumentfordringar. Verksamheten bedrivs från 11 call centers över Europa samt med hjälp av lokala servicepartners.

Ytterligare information om Hoistfinancekoncernen

För mer information om Hoist Financekoncernen, se www.hoistfinance.com.

Ring mig

Ring mig senare