Det här är HoistSpar

Vi erbjuder ett tryggt och konkurrenskraftigt sparande till privatpersoner

HoistSpar erbjuder sparande till privatpersoner i Sverige. Våra sparprodukter har olika löptider och räntesatser för att passa just dina behov. Alla våra sparkonton omfattas av insättningsgarantin. Välkommen till HoistSpar!

Hoist Financekoncernen
Hoist Kredit AB (publ), som erbjuder HoistSpar, är ett registrerat kreditmarknadsbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget är moderbolag i Hoist Financekoncernen, en ledande europeisk leverantör av finansiella tjänster specialiserad på förvärv och förvaltning av förfallna och icke-förfallna konsumentfordringar.

Hoists filosofi är att hjälpa gäldenärerna närmare skuldfriheten genom att se till varje enskild individs förutsättningar och tillsammans arbeta fram lösningar som fungerar för bägge parter. Detta kallar vi för ”Hoist-modellen” och vårt arbetssätt bygger helt och fullt på ömsesidig överenskommelse snarare än legala åtgärder.

Hoist Financekoncernen äger idag cirka 4,4 miljoner fordringar med ett bokfört värde om 6,6 miljarder SEK. Därtill förvaltar vi fordringar åt tredje part.

Koncernen har hundraåriga rötter och har sitt ursprung i Hans Osterman Invest Stockholm som grundades 1908. Företaget är privatägt och finns med sina cirka 900 anställda representerat i nio europeiska länder.

Ytterligare information om Hoistkoncernen

För mer information om Hoist Financekoncernen, se www.hoistfinance.com.

Ring mig

Ring mig senare