Det här är HoistSpar

Vi erbjuder ett tryggt och konkurrenskraftigt sparande.

HoistSpar är vår inlåningsverksamhet i Sverige, med cirka 65 000 aktiva konton och en inlåningsvolym om cirka 11 miljarder kronor per 31 december 2014.

HoistSpar erbjuder både konton med flexibla räntor och konton med bundna räntor med löptider på 12, 24 eller 36 månader. Insättningarna omfattas av den svenska statliga insättningsgarantin upp till 100t EUR per kund.

Dotterbolaget Hoist Kredit AB (publ) är ett auktoriserat kreditmarknads­bolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Hoist Financekoncernen

Hoist Finance är en ledande samarbetspartner till internationella banker. Vi erbjuder ett brett spektrum av flexibla och skräddarsydda lösningar för förvärv och förvaltning av förfallna konsumentfordringar utan säkerhet, från kontor i åtta länder runt
om i Europa.

Ytterligare information om Hoistfinancekoncernen

För mer information om Hoist Financekoncernen, se www.hoistfinance.com.

Ring mig

Ring mig senare