Det här är HoistSpar

Vi erbjuder ett tryggt och konkurrenskraftigt sparande.

HoistSpar erbjuder sparande till privatpersoner i Sverige. Våra sparprodukter har olika löptider och räntesatser för att passa just dina behov. Alla våra sparkonton omfattas av insättningsgarantin. Välkommen till HoistSpar!

Hoist Financekoncernen

Hoist Finance är en ledande samarbetspartner till stora internationella banker och finansiella institutioner. Vi är specialiserade på att köpa förfallna konsumentfordringar utan säkerhet och äger idag fordringar med ett bokfört värde om 7,5 miljarder SEK. Därtill förvaltar vi fordringar åt tredje part.

Vi bryr oss om våra kunder. Vårt arbetssätt bygger på ömsesidiga överenskommelser, där vi tillsammans tar fram konstruktiva och realistiska planer för att förbättra våra kunders ekonomiska situation.

Med våra cirka 1 000 anställda finns vi på nio marknader i Europa. I Sverige erbjuder vi ett tryggt och attraktivt sparande genom HoistSpar. Hoist Kredit AB (publ) är ett kreditmarknadsbolag som står under tillsyn av den svenska Finansinspektionen.

 

Ytterligare information om Hoistfinancekoncernen

För mer information om Hoist Financekoncernen, se www.hoistfinance.com.

Ring mig

Ring mig senare